Wonen en dagbesteding
met zorg

Logo Zorgcentrum

Disciplines

Zorg leveren we samen

We bieden de zorg met de bijdragen en inzichten van verschillende hulpverleners. De verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, huisarts, specialist ouderengeneeskunde overleggen regelmatig met elkaar. Als dat wenselijk is, zetten we ook de fysiotherapeut en ergotherapeut in. Door de samenwerking met de GGZ kunnen we eventueel ook een psychiater bij de behandeling betrekken. De afstemming tussen al deze medewerkers zorgt voor een positief effect op het gedrag van de zorgvrager.

Zorg manager

Voordat de zorgvrager bij De PrinsHoeve in zorg komt, heeft de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken contact met de Zorgmanager. Zorgmanager onderzoekt, samen met de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken de wensen betreffende zorg, begeleiding en ondersteuning, gebaseerd op de indicatie van het CIZ en de mogelijkheden binnen De PrinsHoeve. Zorgmanager maakt de afspraken met de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken over het inzetten van de zorg, begeleiding en ondersteuning en houdt contact met de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken totdat deze is ingezet. Tijdens dit proces is de Zorgmanager voor vragen bereikbaar. Daarna neemt de betreffende Locatiemanager het over.

Locatie manager

De locatie manager is het eerste contactpersoon voor de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken. de locatie manager coördineert de zorg, begeleiding en ondersteuning welke de zorgvrager ontvangt. de locatie manager woont hiervoor o.a. de cliëntbespreking (MDO) bij en bespreekt het cliëntdossier met de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken.

Verpleging en verzorging

Ons zorgteam binnen De PrinsHoeve bestaat uit gediplomeerde medewerkers die constante 24 uurs zorg, begeleiding en ondersteuning bieden. Dit doen zij in samenwerking met vrijwilligers, familie en hun naasten.
De verpleging en verzorging kijkt uiteraard naast de lichamelijke zorg, ook naar wat de zorgvrager belangrijk en prettig vindt, het leefplezier van de zorgvrager staat bij hun voorop. De verpleging en verzorging draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Managementteam

Het managementteam biedt ondersteuning bij de financiële zaken bijvoorbeeld rondom PGB.

Activiteitenbegeleiding

Beide locaties beschikken over activiteitenbeleid(st)ers deze zijn verantwoordelijk voor het dagprogramma, bieden van structuur.

Artsen en Therapeuten

Zorgvragers welken bij ons komen wonen in langdurige zorg, hebben de keuze om hun eigen huisarts of een vervangende huisarts in de buurt van De PrinsHoeve te houden/nemen. Echter heeft De PrinsHoeve afspraken gemaakt met een huisartsenpraktijk in het Medisch Centrum Musselpark. Deze huisarts komt wekelijks op beide locaties visite doen.
Mocht een zorgvrager een therapeut, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, diëtist etc. nodig zijn dan kan deze overleg met zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger zorgzaken ingeschakeld worden.

Specialist ouderengeneeskunde

Zorgcentrum de PrinsHoeve beschikt over een specialist ouderen geneeskunde, deze arts is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.
De specialist ouderengeneeskunde werkt nauw samen met de andere disciplines en is onderdeel van het Multidisciplinair team.

Gezondheidspsycholoog

Zorgcentrum de PrinsHoeve beschikt over een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) . de GZ-psycholoog behandelt psychische problemen en problemen in de levenssfeer (verlies-rouw-depressie-angst problemen etc.) de GZ-psycholoog is onderdeel van het Multidisciplinair team.

Mantelzorgers

Binnen De PrinsHoeve is de zorg voor de zorgvragers een samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. De PrinsHoeve ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de zorgvrager.

Vrijwilligers

Naast gediplomeerde medewerkers hebben we ook vrijwilligers. Zij hebben voor de PrinsHoeve een grote meerwaarde. Door hun inzet en ondersteuning bij verschillende activiteiten, dragen ze bij aan het ‘leefplezier’ van de zorgvrager.Ondersteunende diensten

Naast bovengenoemde disciplines heeft De PrinsHoeve ook veel ondersteunende diensten zoals:

Technische dienst
Bij kleine technische handelingen kunt u gebruik maken van onze technische dienst. De technische dienst verhelpt verder storingen van bouwtechnische aard.

Interieur verzorg(st)er
Het schoonmaken en onderhouden van onder andere de zorgvrager zijn appartement wordt door de interieurverzorg(st)ers verzorgd.

Linnen verzorg(st)er
Het verzorgen van het linnengoed van de zorgvrager kan door onze linnen verzorg(st)er verzorgd worden. Wanneer de wens er is, mag een vertegenwoordiger van zorgvrager dit ook in eigen handen houden