Wonen en dagbesteding
met zorg

Logo Zorgcentrum

De organisatie

Samen zorgen voor leefplezier

De PrinsHoeve is een kleinschalig woonzorgcentrum en dagbesteding welke HKZ gecertificeerd is.

Kleinschaligheid speelt in op de vraag naar vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid van mensen met dementie en/of mensen met een lichamelijke beperking.

Binnen de organisatie stellen wij het leefplezier van de zorgvragers voorop, bij alles wat we doen en laten redeneren wij vanuit wat voor de zorgvrager plezierig is, waar de zorgvrager zich prettig bij voelt is het uitganspunt van alle activiteiten en besluiten. Zorgen voor leefplezier en het op een professionele wijze geven van zorg is ons voor ons erg belangrijk.

Dit alles in kleinschaligheid en betrokkenheid van naasten van de zorgvragers op een gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de zorgvrager.

Zorgcentrum in Musselkanaal foto van 2010

Hoe begon het?

In 2008, werd de in 1900 gebouwde boerderij, gelegen aan de horsten te Musselkanaal gekocht. De boerderij ligt op een prachtige locatie in de veenkoloniën.

De boerderij werd volledig verbouwd tot een waardige woning met een ruimte om dagbesteding te bieden aan ouderen. Met als doel, zorg leveren die je, je eigen familie gunt. Met als visie "Niets moet, alles mag!"

Met toewijding en passie, groeide de dagbesteding en steeds meer zorgvragers kwamen naar de horsten.

De behoefte tot wonen begon bij zorgvragers toe te nemen en met de visie "Zorg leveren die je, je eigen familie gunt" werd er in 2011 achter de boerderij "het Landleven" aangebouwd.

Het kleinschalige wonen op zo een prachtige plek aan de horsten, sprak enorm aan, al gauw kwamen er op "de deel" nog een 5-tal extra appartementen beschikbaar. Alle 11 appartementen werden bewoond, de dagbesteding bleef groeien en de behoefte tot wonen in kleinschaligheid bleef toenemen.

In 2014 werd de oude basisschool "school oost" te Valthermond gekocht en tot een waardig zorgcentrum verbouwd, met een 18-tal appartementen, 2 woonkamers en een nieuwe visie "Het leefplezier van de zorgvrager staat voorop." Wordt ook vanuit hier, zorg geleverd, die je, je eigen familie gunt.

Kernvisie

Alle onderdelen van Zorgcentrum De PrinsHoeve B.V worden benaderd vanuit hetzelfde doel; Het leven van de zorgvragers zo waardevol en prettig mogelijk maken.

Elke dag is uniek en elke dag brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Om hier mee om te gaan is het belangrijk dat wij altijd op zoek gaan naar de mogelijkheden van eenieder om eigen regie te voeren en te behouden.

Om het inzetten van eigen regie, van talenten, vaardigheden en kennis optimaal te benutten vindt Zorgcentrum De PrinsHoeve B.V. het belangrijk dat er voldoende mogelijkheid is tot inspraak van zorgvragers en diens vertegenwoordigers.

Visie zorgcentrum

Wij stellen leefplezier van ouderen voorop, bij alles wat we doen en laten redeneren wij vanuit wat voor de zorgvrager plezierig is, waar de zorgvrager zich prettig bij voelt is het uitganspunt van alle activiteiten en besluiten. Zorgen voor leefplezier en het op een professionele wijze geven van zorg is voor ons erg belangrijk.

Dit alles in kleinschaligheid en betrokkenheid van naasten van de zorgvragers op een gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de zorgvrager.

Missie


Bij Zorgcentrum De PrinsHoeve B.V. krijg je passende zorg en ondersteuning.

We hebben vastgelegd wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we dat doen. We kennen elkaar goed en staan altijd open voor verbetering. De samenwerking en communicatie tussen u en de organisatie verloopt soepel, we vinden elkaar wanneer dat nodig is. De wederzijdse waardering is groot.

Onze medewerkers hebben plezier in hun werk. Ze zijn in staat gezonde relaties aan te gaan met zorgvragers, waarin betrokkenheid, nieuwsgierigheid en liefdevolle zorg centraal staan. Zij hebben ruimte om zich te ontwikkelen en krijgen scholing op maat die continu bijdraagt aan hun verantwoordelijkheden. Ze maken deel uit van een team die prettig en professioneel samenwerken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over De PrinsHoeve , neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0599-313109 optie 1, gebruik het contactformulier en/of chat live met ons wanneer we online zijn. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om bij het administratiekantoor langs te komen, waar wij u kunnen voorzien van meer informatie.