Wat te doen bij klachten?

Zorgcentrum De PrinsHoeve streeft er naar zijn zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
Echter kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan
stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Als u ons vertelt wat er anders of beter kan, dan
kunnen wij de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk verbeteren!

U heeft als "klager" het recht door ons gehoord te worden, en wij zullen er vervolgens alles aan doen om uw klacht
zo goed mogelijk in behandeling te nemen.

Het melden van een klacht

Als u een klacht heeft dan streven wij ernaar dit snel en goed op te lossen. Een klacht kunt u direct
melden bij de betreffende, deze zal indien mogelijk direct actie kunnen nemen om uw klacht op te lossen
en/of voortaan te voorkomen.

Leidt het gesprek met desbetreffende niet tot een oplossing raden wij u aan contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende.
Ook de leidinggevenden staan open voor een gesprek op de klacht op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Besluit u om uw klacht schriftelijk te melden dan moeten wij volgens de wet binnen 6 weken reageren.
Wij mogen de behandeling van uw klacht eenmalig met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u daarmee instemt.
Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal de leidinggevende contact opnemen met u voor een gesprek. Dit gesprek kan indien
gewenst worden bijgewoond door de betreffende "beklaagde".

Indien de gesprekken die volgen uit een mondelinge of schritelijke klacht niet leiden tot een oplossing. Zal u een
klachtenfunctionaris aangeboden worden.
 

De klachtenfunctionaris

Mochten de aangeboden oplossingen door de betreffende en leidinggevende niet het voor u gewenste resultaat opleveren.
Dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Zorgcentrum De PrinsHoeve. De klachtenfunctionaris is geheel
gratis voor u, en helpt u om samen met Zorgcentrum De PrinsHoeve een passende oplossing te vinden.

De Geschillencommissie

Is het niet gelukt om met de beklaagde, leidinggevende en klachtenfunctionaris de klacht op te lossen,
of wilt u geen gebruik maken van bovengenoemde oplossing gerichte voorstellen , dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie. 

Aan de behandeling van een klacht via De Geschillencommissie zijn kosten verbonden.
Deze ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

Postadres:
De geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

bezoekadres
De geschillencommissie Zorg
Bordwijklaan 46
2591 XR Den haag

070 310 5380
www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtenreglement

Graag verwijzen wij u door naar het Klachtenreglement welke is opgesteld door Zorgcentrum De PrinsHoeve.
Klachtenreglement Zorgcentrum De Prinshoeve